Centrul Național de Informare Turistică, proiect finalizat la Caracal

Print this entry

Vineri, începând cu orele 11:00, în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Caracal va avea loc evenimentul prilejuit de finalizarea proiectului  Centrul de Național de Informare Turistică – finanțat prin Programul Operațional Reginonal 2007-2013, Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.3 ”Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare,în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”.

Valoarea totală a investiţiei de la Caracal se ridică la 527,414 mii lei. Surse de finanţare sunt următoarele: fonduri structurale FEDR – 85%, buget de stat – 13%, buget local – 2%. De asemenea, în faza de operare a Centrului, vor fi create două locuri de muncă. În urma acestui proiect, Centrul va fi integrat în reţeaua naţională de centre de informare turistică.

[ot-video type=”youtube” url=”https://www.youtube.com/watch?v=cfl9v1GYQA8&feature=player_embedded”]

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.