ATENȚIE!!! Din 2016 caracalenii din blocurile de locuințe trebuie să plătească impozit pe teren și pentru terenul de construcții aflat în propritate, inclusiv pe terenul ce reprezintă cota indiviză

Print this entry

Primăria Municipiului Caracal aduce la cunostinţă persoanelor fizice şi juridice, care deţin în proprietate, pe raza Municipiului Caracal, imobile de natura apartamentelor situate în blocuri de locuinţe, următoarele:

Intrucât începând cu data de 01.01.2016, prin intrarea în vigoare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, va fi abrogată Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal inclusiv prevederile art.257 lit.a) prin care terenul ocupat de construcţii este scutit de impozitare, contribuabilii persoane fizice şi juridice au obligaţia de a achita impozit pe teren şi pentru terenul ocupat de construcţii aflat în proprietate, inclusiv pentru terenul reprezentând cota indiviză aferentă apartamentelor deţinute în proprietate.

In vederea actualizării poziţiilor de rol ale proprietarilor de apartamente, facem cunoscut că până la data de 10.12.2015 persoanele fizice şi juridice au posibilitatea de a depune la serviciul Constatare, Impunere impozite şi Taxe locale din str. Cuza Vodă, nr.8, declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren aferent cotei indivize insoţită de copia documentului care atestă dreptul de proprietate.

Menţionăm că în cazul în care nu se vor depune declaraţii fiscale, Serviciul Constatare, Impunere impozite şi Taxe locale va stabili din oficiu obligaţia fiscală privind impozitul pe teren pentru cota indiviză aferentă fiecarui apartament, luând in considerare documentele aflate la dosarele fiscale ale contribuabililor – conform  anuntului de pe site-ului Primăriei Caracal.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.