Dezbateri intense – Ședința ordinară a lunii Martie

Print this entry

Ieri, legislativul caracalean s-a întrunit în sala de ședințe a Consiliului Local în ședință ordinară pentru a aproba o nouă serie de proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi. (Andi SARBU)

Proiect nr.67/30.03.2017 REFERITOR LA: Înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ROMANAŢI SERV”

Proiect nr.63/24.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea noilor tarife şi taxe pentru activităţile specifice serviciilor publice de salubrizare şi administrarea domeniului public şi privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea AD.P.P. Caracal S.R.L.
Proiect nr.62/24.03.2017 REFERITOR LA: Prelungirea perioadei de aplicare a reducerii cu 20% a taxelor stabilite pentru folosirea locurilor publice de desfacere în Piața Agroalimentară și Târgul Săptămânal prevăzută în ”Nota” din Anexa nr. 10 lit. A la H.C.L. nr. 08/31.01.2017.
Proiect nr.61/23.03.2017 REFERITOR LA: Modificarea şi completarea pozițiilor nr. 4, nr. 7 și nr. 9 din Anexa la H.C.L. nr. 21/31.08.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Caracal.
Proiect nr.60/23.03.2017 REFERITOR LA: Schimbarea destinației unui imobil construcție și închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 3 ani a două spaţii, aflate în domeniului public al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului local al municipiului Caracal, situate în incinta Colegiului Agricol ”DIMITRIE PETRESCU” Caracal.
Proiect nr.59/23.03.2017 REFERITOR LA: Vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 76 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, str. Antonius Caracalla nr. 35A, la E de Bl. 1AB, jud. Olt către ELLA – DAN S.R.L. prin administrator Chiosan Constantin Nicolae.
Proiect nr.58/23.03.2017 REFERITOR LA: Darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 4 ani, a  spaţiului în suprafaţă totală de 30,60 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Vodă nr. 8, jud. Olt, Asociației „Fiii şi Prietenii Caracalului”.
Proiect nr.57/23.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Programului de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice al municipiului Caracal.

[video_jacker height=315 width=560]https://www.youtube.com/embed/k6ydU6UKGZM[/video_jacker]

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.