Sedință extraordinară în plenul Consiliului Local Caracal. Află ultimul proiect de hotărâre aprobat de aleșii locali!

Print this entry

In cursul acestei dimineți a avut loc o noua sedinta extraordinară convocată de Liviu Radu, primarul municipiului Caracal. (Andi Sarbu)

Pe ordinea de zi, s-a aflat un singur proiect de hotărâre ce viza aprobarea transmiterii unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei de Căi Ferate CFR – S.A. din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Caracal și în administrarea Consiliului Local Caracal. Proiectul a trecut in unanimitate, fiind aprobat de aleșii locali în plenul Consiliului Local.

Conform raportului de specialitate autoritățile Administrației Publice Locale ale municipiului Caracal doresc preluarea prin transmitere a unor terenuri aflat în domeniul public al statului și în Administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei de Căi Ferate CFR – S.A. în domeniul public al muncipiului Caracal și în administrarea Consiliului Local Caracal. Terenurile sunt necesare realizării investiției de interes public major ”Extindere și reabilitare str. Valter Mărăcineanu, municipiul Caracal, județul Olt”, al cărei amplasament este în vecinătatea liniei de cale ferată București-Craiova.
După cum se știe muncipiul Caracal este străbătut pe relația nord-sud și est-vest de drumurile naționale DN6, DN64, DN65, care, nu asigură o suprafață de rulare corespunzătoare pentru desfășurarea unui trafic de călători și de marfă în condiții de siguranță și confort, având o capacitate portantă scăzută a structurii cu efecte de degradare accelerată cauzată de circulația traficului greu în oraș pe zona de nord și sud.

Această investiție reprezintă varianta de ocolire pe zona de nord a traficului greu ce străbate rețeaua de străzi urbane, din cartierul de locuințe individuale, pe direcțiile nord-sud, respectiv de pe DN64, către DN54 și nord-est, nord-vest respectiv de pe DN64 către E70.

Lungimea sectorului proiectat este de 1,81 km din care două suprafețe de teren aflate în domeniul public al statului se suprapun amplasamentului investiției. Pentru aprobarea documentației investiției s-a obținut un acord al Consiliului Tehnico-Economic al Centrului regional de exploatare, întreținere și reparații CF Craiova.

UAT municipiul Caracal a avut și are în prezent finanțarea totală a acestei investiții conform contractului de finanțare prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală sperând că se va obține transferul de teren în vederea promovării acestei investiții ce reprezintă unica soluție de deviere a traficului greu din municipiul Caracal de pe traseul DN64.

Imobilele, terenuri se află în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate CFR.SA. Transmiterea acestor terenuri în domeniul public al municipiului Caracal și în administrarea Consiliului Local Caracal, jud. Olt crează cadrul legal propice pentru realizarea unei investiții în transport rutier și de interes public major.

”În felul acesta putem să începem lucrările la centura de nord a orașului fiind o lucrare foarte importantă, care va lega de fapt cele două centuri, cea de nord cu cea de sud. Din discuțiile purtate cu domnul ministru al Transporturilor, și din zona noastra, cu dl secretar și cu d-na Nadia, de la Urbanism este bine să se facă acel pod, dacă nu, tot traficul greu va trebui să se facă prin fața Uzinei de vagoane și nu este un lucru foarte bun. Așa am considerat noi, pentru că este și zonă de oraș și ar împiedica traficul acolo. Pe de altă parte, în felul acesta dezvoltăm și zona industrială, referitor la acele făbricuțe până la Colegiul Agricol, îi dăm o altă valoare, și  vom avea o zonă pe care vrem să o dezvoltăm”, a declarat edilul municipiului Caracal, Liviu Radu.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.