Copilul tău decide! Liceele caracalene și-au etalat oferta educațională pe Platoul Administrativ

Print this entry

Elevii de la liceele din municipiul Caracal, însoţiţi de profesorii lor, şi-au prezentat, astăzi pe Platoul Administrativ, oferta educaţaională a unităţii de învăţământ. (Andi SARBU)

Scopul acestui eveniment a fost de a consilia şi informa elevii şi părinţii cu privire la procedura şi oportunităţile de înscriere şi admitere la liceu. Manifestarea s-a adresat elevilor din clasele a VII-a si a VIII-a si parintilor lor, care vor vedea astfel specificul fiecarui liceu in parte, pentru a face o alegere cat mai buna in vara, dupa examenul de admitere.

Fiecare unitate de învățământ a avut propriul stand in care au prezentat oferta educationala, resursele umane si materialele institutiei de invatamant. In continuare vă facem cunoscută oferta educațională a fiecărui liceu în parte:

 

Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul”

FOTO: Andi SARBU

Plan de școlarizare: 2017 -2018

Forma zi -224 de locuri:

REAL: Matematică Informatică 2 clase x 28 locuri, Matematică Informatică Bilingv Engleză, 1 clasă x28 locuri, Științele naturii 1 clasă x 28 locuri

UMAN: Științele sociale: 2 clase x 28 locuri, Filologie 1 clasă x 28 locuri, Filologie Bilingv Engleză 1 clasă x 28 locuri

 

Colegiul Național ”Ioniță Asan”

FOTO: Andi SARBU

INFORMATICĂ INTENSIV 5 – 7 ore/săptămână și opțional ore de: Spaniolă, Italiană și Germană

REAL: Matematică Informatică bilingv engleză 1 clasă, Matematică Informatică, Informatică intensiv 1 clasă, Științele naturii 1 clasă

UMAN: Filologie bilingv engleză 1 clasă, Filologie 1 clasă, Istorie – Științe sociale 1 clasă

Ciclul primar: Pregătitoare IV Primar – Step by Step, Pregatitoare IV Primar, Ciclul Gimnazial V-VIII

 

COLEGIUL TEHNIC „MATEI BASARAB”

FOTO: Andi SARBU

OFERĂ: Pregătire de specialitate: Teoretică, Practică, Diplome de absolvire, Atestare profesională în specialitate
AVANTAJE: Elevii se pregătesc în domenii de mare actualitate şi de perspectivă, reuşind astfel să corespundă cerinţelor de pe piaţa muncii; Pregătirea elevilor este realizată de profesori, ingineri şi maiştri bine pregătiţi, cu o bogată experienţă; Utilizarea reţelelor de calculatoare şi a internetului în procesul de învăţământ.
Cum REALIZEAZĂ programul la standardele propuse: cu profesori, ingineri şi maiştri calificaţi ; prin activităţi teoretice, cu metode activ participative; prin activităţi practice în laboratoare şi la agenţi economici; prin discipline opţionale interesante, prin cercuri ale elevilor; prin activităţi sportive, artistice şi altele.
FILIERA TEHNOLOGICĂ ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL – ZI
1. PROFIL TEHNIC / MECANIC  TEHNICIAN MECATRONIST 1 CLS / 28 ELEVI 
TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 1 CLS / 28 ELEVI
2. PROFIL TEHNIC / ELECTRIC TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE 1 CLS / 28 ELEVI
3. PROFIL SERVICII / ECONOMIC TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE 1 CLS / 28 ELEVI
4. PROFIL SERVICII / COMERT TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI DE Comerț 1 CLS / 28 ELEVI
5. PROFIL SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC COAFOR STILIST 1 CLS / 28 ELEVI
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI ( absolvenţi 8 clase)

DOMENIUL TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
OSPĂTAR (CHELNER), VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 1 CLS / 28 ELEVI
DOMENIUL TEHNIC/TEXTIL
CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE 1 CLS / 28 ELEVI
ÎNVĂŢĂMÂNT SERAL CLASA a IX a 

TEHNICIAN MECANIC PT ÎNTR ŞI REPARAŢII 2 CLS / 56 ELEVI CLASA a XI a 
TEHNICIAN MECANIC PT ÎNTR ŞI REPARAŢII 2 CLS / 56 ELEVI 
TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI DE COMERŢ 1 CLS / 28 ELEVI
ŞCOALA DE MAIŞTRI – ZI  MECANIC 1 CLS / 28 ELEVI

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN FILIPESCU” ANUL ŞCOLAR 2017- 2018

FOTO: Andi SARBU

Grupa mică—20 de locuri Clasa pregătitoare — 25 de locuri, Clasa a V-a— 25 de locuri,

Filiera tehnologică – profil tehnic – cursuri de zi: Învăţământ profesional de 3 ani (pentru elevii absolventi ai clasei a VIII-a);

Domeniul – Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Specializarea – Zidar.Pietrar.

Tencuitor, 28 de locuri,

Filiera tehnologică – profil tehnic – cursuri serale—Învăţământ liceal Domeniul – Industrie textilă și pielărie Specializarea – Tehnician în industria textilă, 28 de locuri

Domeniul – Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Specializarea – Tehnician în construcţii şi lucrări publice, 28 de locuri.

OFERĂ: Cadre didactice bine pregătite profesional, entuziaste, doritoare de a vă educa şi instrui copilul; Specialişti şi maiştri instructori bine pregătiţi; Bibliotecă, laboratoare şi cabinete dotate cu mijloace moderne de învăţământ: calculatoare, CD-playere, DVD-playere; Ateliere bine dotate pentru pregătirea de specialitate; Săli de clasă călduroase, spaţioase, luminoase; Discipline opţionale atractive, alese în funcţie de nevoile şi aptitudinile copiilor; Studiul limbii materne; Parteneriate cu agenţii economici în vederea perfecţionării în pregătirea de specialitate; Consultaţii gratuite cu elevii, în afara orelor de curs;

COLEGIUL AGRICOL ”DIMITRIE PETRESCU”

Liceu – Resurse naturale și protecția mediului -tehnician agronom

Invățământ profesional de 3 ani -Mecanică (Auto, agricol), Agricultura -Agricultor culturi de câmp

Invățământ seral:

Liceu, ciclul inferior
Resurse naturale și protecția mediului/Agricultură -tehnician agronom
Liceu, ciclul superior
Tehnic/Mecanic – Tehnician în transporturi
Industrie alimentară -Tehnician în Industrie alimentară

Școala postliceală:
Nivel 5, Anul I – Tehnic/Mecanică: (Tehnician Instructor Auto), Resurse naturale și protecția mediului/Industrie alimentară: (Tehnician controlul calității produselor agroalimentare).

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.