Consilierii locali au aprobat o nouă serie de proiecte – Sedința ordinară a lunii FEBRUARIE

SEDINTE CONSILIUL LOCAL Știri de ultimă oră

Print this entry

Astăzi consilierii locali au fost convocaţi în sedinţa ordinară a Consiliului Local, pe luna februarie, aprobând toate cele 10 proiecte de pe ordinea de zi, initiate de primarul orașului, Dr. Liviu Radu.

Consilierii locali au aprobat o nouă serie de proiecte – Sedința ordinară a lunii Februarie

Publicată de Andi Sarbu pe Miercuri, 28 Februarie 2018

Proiect de hotărâre nr. 55/21.02.2018 referitor la modificarea poziţiei nr. 4 din Anexa la H.C.L. nr. 127/27.11.2017, privind atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003.

Proiect de hotărâre nr. 54/21.02.2018 referitor la aprobarea utilizării excedentului Colegiului Tehnic Matei Basarab Caracal in suma de 127.038,31 lei.

Proiect de hotărâre nr. 53/21.02.2018 referitor la modificarea și completarea poziţiilor nr. 1978 şi nr. 1979 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 139/21.12.2017 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 52/21.02.2018 referitor la modificarea şi completarea poziției nr. 8 din Anexa la H.C.L. nr. 21/31.08.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 51/21.02.2018 referitor la modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 20/31.01.2018 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 380/05.05.2003, ce are ca obiect concesionare imobil – construcție și teren în suprafaţă totală de 529 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Piața Victoriei nr. 10A, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 50/21.02.2018 referitor la transformarea unor posturi din statul de funcții Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal și Anexa 2 la H.C.L. nr. 23/2012 – stat de funcții al Cantinei Sociale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 49/21.02.2018 referitor la aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse în anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 48/21.02.2018 referitor la aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2018 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020 precum și înființarea Grupului de Lucru Local.

Proiect de hotărâre nr. 47/21.02.2018 referitor la aprobarea cotizației U.A.T. Municipiul Caracal către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ROMANAŢI SERV” pentru anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 46/21.02.2018 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2017.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.