Noi proiecte de hotărâri, pe masa aleșilor locali

Actualitate Știri de ultimă oră

Print this entry

In cursul zilei de astazi, in sala de sedinte a Consiliului Local Caracal. a avut loc sedinta ordinara aferenta lunii IULIE. Pe ordinea de zi s-au aflat urmatoarele proiecte de hotarare: 

 

Proiect nr.145/31.07.2018 REFERITOR LA: îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul H.C.L. Caracal nr. 86/29.06.2018.

Proiect nr.142/19.07.2018 REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor art. 36 din anexa la H.C.L. nr. 73/29.06.2018 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum si stabilirea, constatarea si sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii.

Proiect nr.141/19.07.2018 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect nr.140/19.07.2018 REFERITOR LA: aprobarea sumelor necesare pentru implementarea proiectului „TRANSPARENŢĂ, ETICĂ ŞI INTEGRITATE PRIN PARTENERIAT SOCIAL”.

Proiect nr.139/19.07.2018 REFERITOR LA: modificarea și completarea Anexei la H.C.L. Caracal nr. 19/31.01.2018, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect nr.138/19.07.2018 REFERITOR LA: înlocuirea d-lui Căldăraru Gheorghe Cristi din Comisia de analiză și selecție a ofertelor pentru contractarea îmrumutului bancar în sumă de 60.000.000 lei necesar asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor finanțate ce urmează a fi finanțate din fonduri europene nerambursabile aprobată prin HCL Caracal nr. 86/29.06.2018.

Proiect nr.137/19.07.2018 REFERITOR LA: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a domnului Căldăraru Gheorghe Cristi, membru P.S.D..

Proiect nr.126/28.06.2018 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei “Locuință parter și garaj auto pe B-dul Antonius Caracalla nr. 77, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar Ciugulea Adrian şi Ciugulea Rodica.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.