Liviu Mitroi, noul consilier local PSD, in Consiliul Local Caracal

Print this entry

In cursul zilei de ieri, in sala de sedinte a Consiliului Local, s-a desfasurat sedinta ordinara aferenta lunii august convocata de catre Liviu Radu, primarul municipiului Caracal. Andi SARBU

Pe ordinea de zi s-au aflat 13 proiecte de hotarari, toate primind aviz favorabil din partea alesilor locali.

Investirea in functia de consilier local PSD a lui Liviu Mitroi, directorul Liceului Teoretic ”Mihai Viteazul” in locul recent demisionarului consilier local – Cristi Gheorghe Caldararu a tinut capul de afis al sedintei in cauza.

Primaria municipiului Caracal

Sedinta de Consiliu – ordinara (31.08.2018)

Publicată de Video Jurnal Caracalean pe Sâmbătă, 1 Septembrie 2018

Proiect de hotărâre nr. 173/27.08.2018 referitor la închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 375 mp ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal situat în Caracal, str. Florilor, nr. 1, Jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 172/27.08.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 171/22.08.2018 referitor la aprobarea cuantumului chiriei pentru imobilul teren și construcție, situat în Caracal, str. Poporului nr. 5, jud. Olt, proprietate privată a domnului Țicu Romulus Marius, compus din teren în suprafață de 228 mp și construcție în suprafață de 77 mp.

Proiect de hotărâre nr. 170/22.08.2018 referitor la transformarea unor posturi din Anexa nr. 3 la HCL nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 169/22.08.2018 referitor la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 168/22.08.2018 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2018.

Proiect de hotărâre nr. 167/22.08.2018 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2018 – 2019.

Proiect de hotărâre nr. 166/22.08.2018 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Caracal pentru anul școlar 2018 – 2019.

Proiect de hotărâre nr. 165/22.08.2018 referitor la stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea Parcului auto al Primăriei Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 164/22.08.2018 referitor la transmiterea imobilului situat în municipiul Caracal, strada Cuza Vodă nr. 12, județul Olt, din domeniul public al municipiului Caracal, în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.